ALGEMENE VOORWAARDEN

DE KLEINE LETTERTJES.

Hier onder kun je de algemene voorwaarden van Mithran Yoga lezen. Het is van belang dat je deze goed doorleest.

De algemene voorwaarden van Mithran Yoga kan in PDF formaat worden gedowload en op je computer worden opgeslagen, door met je muisaanwijzer op deze link te gaan staan en met je rechter muisknop te klikken. Kies vervolgens in het menu voor “Koppeling opslaan als…”

1. DEELNAME / OPZEGGING.

 • 1.1 Deelname aan de lessen betekent akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden van Mithran Yoga.
 • 1.2 Mithran Yoga berekent géén inschrijfkosten.
 • 1.3 Deelnemers aan de yogalessen hebben 1 maand opzegtermijn.
 • 1.4 Opzegging dient schriftelijk of per e-mail te worden gedaan.
 •   Het postadres waar je de schriftelijke opzegging naar toe kunt sturen is;
  • Mithran Yoga
  • Eerste Atjehstraat 39-2
  • 1094 BK Amsterdam.
 •    Wil je liever een e-mail sturen? Klik dan hier.

2. LESTIJDEN

 • 2.1 Een yogales duurt 1½ uur.
 • 2.2 De lestijden zijn wekelijks op maandag en dinsdag van 18.15 uur t / m 19.45 uur en 20.15 uur t / m 21.45 uur.
 • 2.3 Om de les op tijd te laten beginnen moet je er voor zorgen dat je minimaal 10 minuten voor aanvang van de lesaanwezig bent.
 • 2.4 Na afloop is er gelegenheid voor het drinken van een kopje thee.
 • 2.5 Bij genoeg aanmelding bestaat de mogelijkheid om overdag of op andere avonden les te volgen.

3. AFWEZIGHEID DOCENT.

 • 3.1 Indien de docent verhinderd is, wordt zo mogelijk een vervangende docent geregeld.
 • 3.2 Als dit niet mogelijk is dan komt de les te vervallen en wordt u hierover van te voren geïnformeerd.

4. INHALEN LES / AFWEZIGHEID LEERLING.

 • 4.1 Inhaallessen zijn mogelijk op een andere lesdag, binnen een periode van 4 weken en alleen wanneer het
  groepsaantal dit toelaat.
 • 4.2 Lessen gemist door eigen geplande vakantie kunt u niet inhalen.
 • 4.3 Restitutie is niet mogelijk bij gemiste lessen door de leerling.
 • 4.4 Graag bij afwezigheid, 24 uur van te voren laten weten dat je niet kunt komen.
 • 4.5 Wanneer er is afgesproken er een bepaalde les te zijn, reserveren wij een plek.
 • 4.6 Indien je je niet binnen 24 uur afmeldt wordt de les gewoon in rekening gebracht.
 • 4.7 Afmelden kan per (sms) op: +31 6 45 03 47 14 of per e-mail naar aico@mithranyoga.com

5. LESGELD EN BETAALWIJZE.

 • 5.1 De kosten van de lessen bij Mitran Yoga zijn;
  • Proefles         € 10,–
  • Losse les       € 15,–
  • Maandkaart   € 50,– ( 4 lessen )*
  • Privé lessen   € 60,– volgens afspraak.
 • 5.2 Het lesgeld kan contant worden voldaan.
 • 5.3 Leerlingen met een maandkaart kunnen het bedrag contant voldoen of overmaken op
  IBAN-nummer: NL31 ABNA  0491.6035.68 t.n.v. A.O. Dinkla te Amsterdam, o.v.v Yoga, je naam en datum.
  * De maandkaart is geldig voor een periode van 4 achtereenvolgende lessen, tenzij anders afgesproken.
 • 5.4 KvK- nummer: KvK-nummer: 34376179 * BTW-nummer: NL195229794B01

6. LICHAMELIJK / GEESTELIJKE KLACHTEN.

 • 6.1 Indien je onder behandeling bent van een arts, fysiotherapeut, of als je fysieke beperkingen hebt ( bijv. hoge bloeddruk, zwanger, menstruatie, spier- of gewrichtsklachten ), meld dit dan voor aanvang van de lessen. Op deze manier kan de docent er tijdens de les rekening mee houden.
 • 6.2 De docent is niet verantwoordelijk voor enig letsel opgelopen tijdens de les.
 • 6.3 Respecteer je grenzen en forceer niets. Je bent en blijft zelf verantwoordelijk.
 • 6.4 De docent kan na aanzienlijke periode overwegen een deelnemer te weigeren, wanneer deze een medische of psychische aandoening heeft, die de docent gedurende de les niet of onvoldoende kan begeleiden.

7. KLEDING

 • 7.1 Draag het liefst loszittende katoenen kleding.
 • 7.2 Yoga wordt beoefend op blote voeten.
 • 7.3 Neem sokken mee en iets warms om aan te trekken of om te slaan tijdens meditatie en ontspanningsoefeningen, eventueel kun je een badlaken of doek meenemen.
 • 7.4 Er is een ruimte om je om te kleden aanwezig.

8. WIJZIGINGEN

 • 8.1 De Algemene Voorwaarden kunnen door Mithran Yoga eenzijdig worden gewijzigd.
 • 8.2 De deelnemers worden hierover tijdig ingelicht.
 • 8.3 Wanneer je het niet eens bent met deze wijzigingen kan, zonder opzegtermijn, het lidmaatschap worden beëindigd.

9. SCHADE / DIEFSTAL.

 • 9.1 Mithran Yoga kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade / diefstal of opgelopen letsel van de leerling.
 • 9.2 Waardevolle spullen kun je afgeven bij de docent vóór aanvang van de les.